Dalmaprost vet 0,075 mg/ml injektioneste,liuos

Vaikuttava aine: d-kloprostenoli

Reseptilääke

Pakkauskoot: 20 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel