Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml injektioneste, liuos

Vaikuttava aine: florfenikoli, meloksikaami

Reseptilääke

Pakkauskoot: 100 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel