Xysol vet 20 mg/ml injektioneste, liuos

Vaikuttava aine: ksylatsiini

Reseptilääke

Pakkauskoot: 25 ml, 50 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel