Fenoflox vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

Mikrobilääke naudalle ja sialle

Vaikuttava aine: enrofloksasiini

Reseptilääke

Pakkauskoot: 100 ml

Valmisteyhteenveto
Pakkausseloste
Bipacksedel