Genta 100 mg/ml injektioneste, liuos

Vaikuttava aine: gentamisiini

Reseptilääke (erityislupa)

Pakkauskoot: 100 ml

Valmisteyhteenveto